บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตวิถี ครั้งที่ ๙ : Desolate: The Voices of the Trapped

Archives

วันเวลาที่จัด : วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.

นักแสดง : คณะละคร Rhythmosaic Dance Company

ผู้กำกับการแสดงShambik Ghose

รูปแบบงาน การแสดงละคร

ที่มาและวัตถุประสงค์ : เป็นการแสดงละครร่วมสมัยโดยมีเนื้อหามาจากเหตุการณ์ตอนหนึ่งในมหากาพย์มหาภารตะ

สถานที่จัด : อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED