บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตวิถี ครั้งที่ ๗ : Indian Classical Music Recital

Archives

วันเวลาที่จัด : วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ๑๗.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.

ศิลปิน : Vaishali K. Srinivas

รูปแบบงาน การแสดงดนตรี

ที่มาและวัตถุประสงค์ : การแสดงดนตรีอินเดียแบบคลาสสิกของศิลปิน Vaishali K. Srinivas

สถานที่จัด : Indian Cultural Centre, Jasmine City Tower, Sukhumvit Soi 23, Bangkok

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED