บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตวิถี ครั้งที่ ๓ : จิตรางคทา นาฏศิลป์เพื่อบูชาคุณครุเทพ รพินทรนาถ ฐากูร

Archives

วันเวลาที่จัด วันอังคารที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ศิลปิน : รัญชนา กอเฮอร์ และคณะ

รูปแบบงาน การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี

ที่มาและวัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการยกย่องและบูชาคุณครุเทพ รพินทรนาถ ฐากูร ในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล รวมทั้งฉลองการเปิดศูนย์อินเดียศึกษาอย่างเป็นทางการ

สถานที่จัด : หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED