บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตวิถี ครั้งที่ ๒๐ : 3rd International Day of Yoga (กิจกรรมวันโยคะสากล ครั้งที่ ๓)

Archives

วันเวลาที่จัด : วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

รูปแบบงาน กิจกรรมการสาธิตและปฏิบัติจริง

ที่มาและวัตถุประสงค์ : เพื่อให้เล็งเห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการปฏิบัติโยคะ

สถานที่จัด : สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED