บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตวิถี ครั้งที่ ๑ : นิทรรศการอัตชีวประวัติ รพินทรนาถ ฐากูร กับเมืองไทย ภาพวาดฝีมือ รพินทรนาถ ฐากูร

Archives

วันเวลาที่จัด วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

รูปแบบงาน นิทรรศการศิลปะ

ที่มาและวัตถุประสงค์ : นำเสนออัตชีวประวัติ และภาพวาดฝีมือรพินทรนาถ ฐากูรที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

สถานที่จัด : อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED