บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตวิถี ครั้งที่ ๑๘ : The Santiniketan Inspiration

Archives

วันเวลาที่จัด : วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ศิลปิน : Fua Haripitak, Jogen Chowdhury, Alongkorn Lauwatthana, Arghya Priya Majumdar, Arkom Thongprong, Goutam Das, Jatuporn Kerdpiboon, Justin Mills, Kim Insook, Sivadol Sitipol, Krisana Chavanakunakorn, Nawat Lertsawaengkit, Sisir Sahana, Pradab Temdee, Suchart Taotong, Tawatchai Somkong, Thatree Muangkaew, Thirawut Bunyasakseri, Verapat Sitipol, Wasana Srisang

รูปแบบงาน นิทรรศการศิลปะ

ที่มาและวัตถุประสงค์ : เป็นนิทรรศการที่ถ่ายทอดผลงานศิลปะจากศิลปินทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งศิลปินเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยวิศวภารตี ศานตินิเกตันทั้งสิ้น

สถานที่จัด อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED