บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตนิเทศ ครั้งที่ ๑๗: India, Thailand and ASEAN: Contours of a Rejuvenated Relationship

Archives

วันเวลาที่จัด : วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๑.๑๕ น.

วิทยากร H.E. Mr. M. Hamid Ansari (รองประธานาธิบดีอินเดีย)

ลักษณะการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการบรรยาย : ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทย อินเดีย และอาเซียน รวมถึงทิศทางและอนาคตในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

สถานที่จัด : อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED