บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตสัมมนา ครั้งที่ ๙: Festival of India in Thailand: Words on Water

Archives

วันเวลาที่จัด : วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

วิทยากร Vikas Swarup, Shobhaa De, Namita Gokhale, Arshia Sattar, Shailendra Gulhati

ลักษณะการสัมมนา บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการสัมมนา : กิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับผลงานด้านวรรณกรรมอินเดียร่วมสมัย

สถานที่จัด : หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED