บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตสัมมนา ครั้งที่ ๘: Foreign Policy of India under Prime Minister Narendra Modi and The Prospects of India–Thailand Relations

Archives

วันเวลาที่จัด : วันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

วิทยากร Leela Ponappa, Vivek Katju, Latha Reddy, Pinak Ranjan Chakravarty

ลักษณะการสัมมนา บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการสัมมนา : การดำเนินนโยบายต่างประเทศภายใต้รัฐบาลของนายนเรนทรา โมดี ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ไทย–อินเดีย

สถานที่จัด : อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED