บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตสัมมนา ครั้งที่ ๔: Seamless Integration into the Third Decade – Building on Two Decade of ASEAN–India Partnership

Archives

วันเวลาที่จัด : วันจันทร์และอังคารที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วิทยากร : Biswajir Dhar, Piti Srisangnam, Chayodom Sabhasri, Suthiphand Chirathivat, Tin Htoo Naing, Prabir De, Jean-Pierre Verbiest, Mia Mikic, Surichai Wun’gaeo, Lawrence Surendra, Wisarn Pupphavesa, Lipi Ghosh, Sophie Boisseau Du Rocher, Panitan Wattanayagorn, Prapat Thepchatree, Kasit Piromya, H. E. Anil Wadhwa, Surat Horachaikul

ลักษณะการสัมมนา บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการสัมมนา : กิจกรรมสัมมนาด้านความสัมพันธ์อาเซียน–อินเดีย และความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สถานที่จัด : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED