บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตสัมมนา ครั้งที่ ๑๓: South Asian Diaspora and Popular Cultures in Asia

Archives

วันเวลาที่จัด : วันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๔ – ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

วิทยากร : Ajay Dubey, Anil Sakya, Chan – Wahn Kim, Gyanesh Kudaisya, Ji – Eun Lee, Jirayudh Sinthuphan, Koichi Fujita, Le Thi Hang Nga, Masako Kudo, Mineo Takada, Minoru Mio, Rajesh Rai, Riho Isaka, Ronojoy Sen, Surat Horachaikul, Yoshiaki Takemura

ลักษณะการสัมมนา บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการสัมมนา : วัฒนธรรมร่วมสมัยของชาวเอเชียใต้โพ้นทะเลในเอเชีย

สถานที่จัด : อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED