บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตสัมมนา ครั้งที่ ๑๒: The Influence of Sanskrit & Pali on Languages in Southeast Asia with a Special Emphasis on Thai Language

Archives

วันเวลาที่จัด : วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.

วิทยากร Satya Vrat Shastri, Chirapat Prapandvidya, Ajay Kumar Singh, Bimalendra Kumar, C. Upendra Rao, Chanwit Tudkeao, Chedha Tingsanchali, Kedar Nath Sharma, N.C Panda, Natchapol Sirisawad, Rawee Jansong, Sompornnuch Tansrisook

ลักษณะการสัมมนา บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการสัมมนา : อิทธิพลภาษาบาลี สันสกฤตในภาษาต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทย

สถานที่จัด อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED