บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตสัมมนา ครั้งที่ ๑๑: นาร้ายนารายณ์... หนังอินเดีย แปลยังไง?

Archives

วันเวลาที่จัด วันอังคารที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิทยากร อ. กิตติพงศ์ บุญเกิด, สุภาพ ไชยวิสุทธิกุล

ลักษณะการสัมมนา บรรยายภาษาไทย

เนื้อหาการสัมมนา : เสวนาเกี่ยวกับประเด็นการแปลและการพากย์ภาพยนตร์และซีรีส์อินเดีย

สถานที่จัด : อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED