บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตนิเทศ ครั้งที่ ๖: From Looking East to Engaging East: India’s Growing Engagement with Thailand and ASEAN

Archives

วันเวลาที่จัด : วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

วิทยากร H. E. Anil Wadhwa

ลักษณะการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการบรรยาย : จากนโยบาย “มองตะวันออก” สู่การ “มีส่วนร่วมกับตะวันออก” ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของอินเดีย ไทยและอาเซียน

สถานที่จัด : อาคารวรภักดิ์พิบูลย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED