บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตนิเทศ ครั้งที่ ๕: The Kashmir Enigma and India – Pakistan Relations

Archives

วันเวลาที่จัด : วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

วิทยากร Dr. Rajat Ganguly

ลักษณะการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการบรรยาย : ความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถานในแคว้นกัษมีระ

สถานที่จัด : อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED