บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตนิเทศ ครั้งที่ ๓: Migrants: The Ever Growing Silent Majority in India

Archives

วันเวลาที่จัด : วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิทยากร Subrat Kumar Singhdeo

ลักษณะการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการบรรยาย : การเพิ่มจำนวนของผู้อพยพในอินเดีย

สถานที่จัด : อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED