บันทึกกิจกรรม ศอจ.

การบรรยาย BIMSTEC ครั้งที่ ๓: Strengthening Cultural Linkages in the Bay of Bengal Region

Archives

วันเวลาที่จัด : วันเสาร์–อาทิตย์ที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.

วิทยากร Sunil S. Amrith, Sumith Nakandala, V. Selvakumar, Dhiravat na Pombejra, Deepak Aryal, Prabir De, Sawitree Charoenpong, Wasana Wongsurawat, Janeeka De Silva, Suchandra Ghosh, Sint Sint Myat, Khondoker Golam Moazzem, Jirayudh Sinthuphan, Kobsak Chutikul, Kavi Chongkittavorn, Lin Htet Aung, Ruth Banomyong, Shamsad Mortuza, Surat Horachaikul, Rohan Samarajiva

ลักษณะการบรรยาย : บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการบรรยาย : ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอ่าวเบงกอลที่นำไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคนี้

สถานที่จัด : อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED