บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ปาฐกถาฯ ครั้งที่ ๑: Soil Not Oil: a Message from India (ผืนดินไม่ใช่น้ำมัน : สารจากอินเดีย)

Archives

วันเวลาที่จัด : วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิทยากร Vandana Shiva, Pablo Solon, วิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ, เดชา ศิริภัทร, วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด

ภาษาที่ใช้ บรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เนื้อหาปาฐกถา : แนวทางการทำเกษตรแบบอินทรีย์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถานที่จัด : อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED