สิ่งพิมพ์โดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อหิงสายาตรา : บนเส้นทางสู่อินเดียอื่น

ชื่อหนังสือ

อหิงสายาตรา : บนเส้นทางสู่อินเดียอื่น (แปลจากหนังสือ Journey to the Other India)

ชื่อผู้แต่ง

ราชโคปาล พี. วี. (Rajagopal P. V.)

ชื่อผู้แปล

สายพิณ กุลกนกวรรณ ฮัมดานี

รายละเอียดหนังสือ

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา, ๒๕๕๗

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือในโครงการปาฐกถามหาตมาคานธีฯ เล่มที่ ๓ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่บอกเล่าถึงประสบการณ์และแนวคิดที่ราชโคปาล พี. วี. (Rajagopal P. V.) ใช้ในการต่อสู้และเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้ด้อยโอกาสในอินเดีย โดยสิ่งที่เขายึดมั่นและเป็นแนวทางหลักมาโดยตลอดก็คือการดำเนินตามหลัก “อหิงสา” (Ahimsa) และ “สัตยาเคราะห์” (Satyagraha) ของมหาตมาคานธี

ราคา

๓๕๐ บาท (ไม่มีจำหน่ายที่ศูนย์ สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป)

หากท่านผู้ใดสนใจ สามารถติดต่อเพื่อสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของ ศอจ. ได้ที่
โทรศัพท์ : ๐ – ๒๒๑๘ – ๓๙๔๕
โทรสาร : ๐ – ๒๒๑๘ – ๓๙๔๖
E-Mail : isc@chula.ac.th