สิ่งพิมพ์โดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จาริกบนผืนโลก

ชื่อหนังสือ

จาริกบนผืนโลก (แปลจากหนังสือ Earth Pilgrim)

ชื่อผู้แต่ง

สาทิศ กุมาร (Satish Kumar)

ชื่อผู้แปล

อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา

รายละเอียดหนังสือ

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา, ๒๕๕๖

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือในโครงการปาฐกถามหาตมาคานธีฯ เล่มที่ ๒ หนังสือเล่มนี้ บอกเล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาของสาทิศ กุมาร ในการเดินทางจาริกเพื่อแสวงหาคำตอบ และถ่ายทอดเรื่องราวของตน เพื่อตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่นับวันจะถูกทำลายลงอันเนื่องมากจากพฤติกรรมการบริโภคและความไม่ใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์

ราคา

๒๔๐ บาท (ไม่มีจำหน่ายที่ศูนย์ สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป)

หากท่านผู้ใดสนใจ สามารถติดต่อเพื่อสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของ ศอจ. ได้ที่
โทรศัพท์ : ๐ – ๒๒๑๘ – ๓๙๔๕
โทรสาร : ๐ – ๒๒๑๘ – ๓๙๔๖
E-Mail : isc@chula.ac.th