บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตนิเทศ ครั้งที่ ๒: Where Worlds Collide: Exploring Perfomance, Culture and Community of Indian Diaspora in Southall

Archives

วันเวลาที่จัด : วันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิทยากร Dr. Jerri Daboo

ลักษณะการบรรยาย : บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการบรรยาย : การสำรวจเกี่ยวกับวัฒนธรรมความบันเทิงของชุมชนอินเดียโพ้นทะเลในย่านเซาธ์ธอล สหราชอาณาจักร

สถานที่จัด : อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED